Mitä on kiropraktiikka?

Kiropraktiikka on pitkälle kehittynyt erikoisosaamisen alue, joka tutkii, hoitaa ja ehkäisee ihmisen hermo-, tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöitä. Hermosto kontrolloi koko kehon toimintaa. Hermosignaalit kulkevat aivojen, silmien, lihasten, mahan – siis koko kehon välillä – kehon omia ”sähköjohtoja”, eli hermoja pitkin.

Kiropraktiikka korjaa kehon toimintahäiriöitä

Hermo-, tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriön taustalla on usein ns. subluksaatiokompleksi (M99.1 Vertebral Subluxation Complex, ei pidä sekoittaa perinteiseen lääketieteen käsitykseen subluksaatiosta), joka aiheutuu joko kehon ulkopuolisista tai sisäisistä tekijöistä. Syynä voi olla esim. liukastuminen, urheiluvamma, auto-onnettomuus tai vaikea synnytys. Nykyisin yksi yleisimmistä aiheuttajista on toistuva vääränlainen kuormitus (esim. huonosta työergonomiasta johtuen). Tällaisten toistuvien kuormitusten, tai yhtäkkisen isomman trauman seurauksena, nikaman/ääreisnivelen nivelsiteisiin ja –kapseliin sekä välilevyn lamellirakenteeseen (mikäli kyseessä nikama) tulee makro- tai mikrovauriota ja nivel painuu/jumiutuu lievään virheasentoon. Virheasennon seurauksena nikamien takana olevat pienet nivelet, ns. fasettinivelet/minkä tahansa raajanivelen nivelpinnat, eivät enää ole täydellisesti linjassa, aiheuttaen nivelpintojen ärsyyntymistä. Myös nikaman kunnollinen liike estyy. Näin ollen sekä vioittunut välilevy että ärsyyntyneet fasettinivelet laukaisevat tulehdusreaktion ja aiheuttavat paikallista turvotusta. Turvotus saattaa näin aiheuttaa fyysistä puristusta hermoon juuriaukossa ja tulehdusainesosat puolestaan ärsyttävät hermoa kemiallisesti. Tämä hermoärsytys johtaa hermon toiminnan heikkenemiseen/muuttumiseen. Joskus, kun välilevy on vioittunut pahasti, saattaa se painaa hermoa suoraankin.

Tutkimustieto kiropraktiikan tukena

Uusin tutkimus kuitenkin kiistatta puoltaa näkemystä siitä, että suurin ongelma ei ole niinkään yksittäisen hermon ”pinne”, vaan lähinnä nikaman liikkumattomuudesta/virheasennosta aiheutuva kehon oman ”tuntoaistin” eli proprioseptiikan heikentyminen – ääreishermostosta keskushermostoon päin suuntautuva liikennöinti häiriintyy, eli juuri päinvastaiseen suuntaan tapahtuva liikennöinti kuin mihin perinteinen ”hermon pinnetila” vaikuttaa. Tästä ns. proprioseptisestä häiriöstä johtuen mm. erilaisiin ärsykkeisiin reagoiminen hidastuu/estyy/muuttuu (esim. nilkan alueen lihasten jännittyminen ja painon keventäminen kun odottamatta astutaan kuoppaan tai vaikkapa vatsahappojen eritys ruuan jälkeen).

Oikein suoritettu kiropraktinen adjustointi (* pyrkii korjaamaan nämä syntyneet virheasennot ja liikerajoituksen, näin ollen poistamaan proprioseptisen häiriön sekä mahdollisen hermopinteen, normalisoiden hermoston toiminnan. Kun virheasento/hermoston toiminta on korjattu, voidaan pitkäaikaista paranemista maksimoida ja virheasennon uusiutumista ehkäistä erilaisilla vahvistavilla/liikettä ylläpitävillä harjoitteilla.

(*Kiropraktinen adjustointi/adjustmentti on tarkan voiman ja suunnan kohdistamisen tiede ja taide, jolla korjataan virheasentoon liikkuneen (subluksoituneen) nikaman asento.

photo-1429277096327-11ee3b761c93